Nyheter


Håll dig uppdaterad om vad som händer i Ljungsbros Folkets Park.

2024-05-27

Årsstämma 2024

                                 

 

 

 

KALLELSE ÅRSSTÄMMA 2024

ANDELSÄGARNA I LJUNGSBRO FOLKETS - PARKSFÖRENING UPA KALLAS HÄRMED TILL ÅRSSTÄMMA
Datum: Måndag den 27 maj 2024 KL 18.00
Plats: Ljungsbro Folketspark Skarpåsenvägen 13 Ljungsbro 
Anmälan: Anmäl dig till info@ljungsbrofolketspark.se eller ring 0761-36 50 82 senast 20 maj 2024
Vi bjuder på kaffe, smörgås och kaka.
Välkomna!

DAGORDNING
1. Val av ordförande och stämmoordförandens val av protokollförare för stämman
2. Godkännande av röstlängden
3. Val av två (2) justeringspersoner
4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens årsredovisning
Ordförande, sekreterare samt justerare ska samma dag efter avslutat årsmöte underteckna årsstämmans mötesprotokoll.
7. Revisorernas berättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
11. Beslut om antal styrelsemedlemmar för kommande verksamhetsår
12. Val av styrelsens ordförande
13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
15. Val av valberedning, minst två (2) personer, var av en (1) är sammankallande
16. Övriga ärenden som styrelsens propositioner och medlemsmotioner.
17. Mötet avslutas.

2024-06-11

Bilträff 18:00-21:00

Bilträff i samarbete med Street Pack.

Kom och titta på fina bilar, ta en fika eller kanske en korv. Det finns både kokt och grillad.

Varmt välkomna

2024-06-21

Midsommarfirande 14:00-16:00

Välkomna till vårat midsommarfirande i Ljungsbro Folkets Park fredag 21/6 14:00-16:00.

Lotterier, chokladhjul samt traktor och vagn.

kl: 15:00 dans runt midsommarstången.

Efter dansen bjuds alla barn på saft och bulle.

Serveringen är öppen och vi säljer jordgubbstårta mm.

Torsdag den 20/6 kl. 17:00 samlas vi och klär stången tillsammans. Ta gärna med er blommor.

2024-06-27

Sommardans 19:00-23:00 till Donnez

Torsdag  den 27/6 bjuder Donnez upp till dans 19:00-23:00 på utedansbanan.

Entrén är 200 kr  vi tar kort, kontant  och swish.

Serveringen är öppen från 18:00 och kaffet bjuder vi på fram till 19:00

Varmt välkomna

 

2024-07-04

Sommardans 19:00-23:00 till Kjellez

Torsdag den 4/7 bjuder Kjellez upp till dans 19:00-23:00 på utedansbanan.

Entrén är 200 kr, vi tar kort, kontant eller swish.

Serveringen har öppet från 18:00 och kaffet bjuder vi på fram till 19:00.

Varmt välkomna

2024-07-09

Bilträff 18:00-21:00

Bilträff i samarbete med Street Pack.

Kom och titta på fina bilar, ta en fika eller kanske en korv, vi har både kokta och grillade.

Varmt välkomna

2024-07-11

Sommardans 19:00-23:00 till Bennrix

Torsdag den 11/7 bjuder Bennrix upp till dans 19:00-23:00 på utedansbanan.

Entrén är 200 kr, vi tar kort, kontant och swish.

Serveringen är öppen från 18:00 och kaffet bjuder vi på fram till 19:00.

Varmt välkomna

2024-07-18

Sommardans 19:00-23:00 till Sounders

Torsdag den 18/7 bjuder Sounders upp till dans 19:00-23:00 på utedansbanan.

Entrén är 200 kr, vi tar kort, kontant och swish.

Serveringen är öppen från 18:00 och kaffet bjuder vi på fram till 19:00.

Varmt välkomna

2024-07-25

Sommardans 19:00-23:00 till Donaldz

Torsdag den 25/7 bjuder Donaldz upp till dans 19:00-23:00 på utedansbanan.

Entrén är 200 kr, vi tar kort, kontant och swish.

Serveringen är öppen från 18:00 och kaffet bjuder vi på fram till 19:00.

Varmt välkomna

2024-08-01

Sommardans 19:00-23:00 till Holidays

Torsdag den 1/8 bjuder Holidays upp till dans 19:00-23:00 på utedansbanan.

Entrén är 200 kr, vi tar kort, kontant och swish.

Serveringen är öppen från 18:00 och kaffet bjuder vi på fram till 18:00.

Varmt välkomna